Historie ČES

Dne 28.5.2007 se konala v Praze ustavující schůze České endodontické společnosti. Její svolání předcházela aktivita členů přípravného výboru - lékařů, kteří se již dlouhá léta specializují v oboru endodoncie. Byli to doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc., doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D. a MUDr. Jan Netolický, Ph.D. Motivem vzniku byla snaha o zviditelnění oboru endodoncie na stomatologickém fóru, snaha o aktivní spolupráci s Evropskou endodontickou společností a pozvednutí tohoto oboru na fakultách zubního lékařství. Velmi přínosnou činností endodontické společnosti by měla být i odborná komunikace a diskuse o tomto oboru mezi zubními lékaři.

 

Na ustavující schůzi byl zvolen výkonný výbor společnosti a zvolen předseda České endodontické společnosti o.s. doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc.

 

Společnost začala postupně naplňovat svoje předsevzetí. V roce 2008 se uskutečnily první tři workshopy přístupné právě pouze členům společnosti, kde se vždy diskutovalo vybrané endodontické téma i zajímavé kazuistiky z denní praxe. Pro setkání jsme si vybrali poklidný hotel Pavilon v Říčanech u Prahy a místo se rozhodně osvědčilo. Podařilo se vždy vytvořit přátelskou atmosféru, kde jsme se nebáli prezentovat nejen to co se nám v rámci praxe povedlo, ale hlavně ukázat i neúspěchy a tím pomoci ostatním, aby se do podobných situací nedostali.

 

V roce 2008 se nám dařilo i na mezinárodním poli, v březnu 2008 jsme se stali řádnými členy ESE (European Society of Endodontology) a v září se v Praze uskutečnilo pod záštitou České endodontické společnosti a ve spolupráci s Českou stomatologickou komorou mezinárodní setkání představitelů endodontických společností evropských zemí sdružených v ESE.

 

V roce 2009 jsme pokračovali v oblíbených workshopech a opět se uskutečnila tři neformální setkání příznivců endodncie. Významným mezníkem v historii ČES se stal 1. kongres České endodontické společnosti, který se uskutečnil 3. října v pražském hotelu Pyramida. Zájem o kongres byl obrovský, kapacitu přednáškových prostor hotelu jsme naplnili až po okraj. Celkem akce přilákala 270 účastníků z naší republiky i ze Slovenska a podle ohlasů jsme účastníky rozhodně nezklamali.

Zlatí partneři

Rodentica

Stříbrní partneři

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG

Vystavovatelé

JustDentHenry Schein DentalJPS

Mediální partneři

Nahoru