ESE

European Society of Endodontology

European Society of Endodontology (ESE) - v českém překladu Evropská endodontická společnost - je nezisková organizace, federální společnost národních odborných endodontických společností v Evropě. Smyslem existence této organizace je podporovat rozvoj endodoncie ve prospěch zubních lékařů a pacientů a reprezentovat endodoncii a endodontisty v Evropě i ve světě. Řádní členové (jednotlivé endodontické společnosti) volí své představitele, kteří danou společnost v ESE reprezentují, účastní se plenárních zasedání konaných 1x ročně a mají zde volební právo. Mezi plenárními zasedáními řídí ESE výkonný výbor, pro dílčí úkoly (např. pořádání kongresu) mohou být zřízeny i další výbory. Členství v ESE je kolektivní řádné s hlasovacím právem a kolektivní přidružené bez hlasovacího práva. Kromě uvedeného členství je možné i členství individuální v podobě certifikovaného, specializovaného nebo čestného členství. Certifikovaným nebo specializovaným členem se může stát odborník splňující přísné nároky na vzdělání a aktivní činnost v oboru endodoncie. Podmínky jsou v zakotveny v předpisech ESE (The European Society of Endodontology Bylaws odst. 2.3., 2.4., 2.5.).

 

ESE monitoruje úroveň endodontické péče v jednotlivých zemích, doporučuje moderní postupy endodontické léčby, dává doporučení v oblasti výchovy specialistů i pregraduální výuky. Formou grantů podporuje rozvoj vědy a výzkumu v oboru endodoncie a vzdělávání mladých odborníků. ESE vydává také časopis - International Endodontic Journal.

 

Vrcholnou odbornou událostí ESE jsou kongresy, které se konají jednou za dva roky.
Příští bienální kongres ESE se bude konat 3. - 6. září 2025 v Paříži.
Minulé bienální kongresy ESE:

 • Helsinki, 2023
 • Budapest, 2022
 • Vienna, 2019
 • Brussels, 2017
 • Barcelona, 2015
 • Lisbon, 2013
 • Rome, 2011
 • Edinburgh, 2009
 • Istanbul, 2007
 • Dublin, 2005
 • Athens, 2003
 • Munich, 2001
 • Zagreb, 1999
 • Gothenburg, 1997
 • Tel Aviv, 1995
 • London, 1993
 • Cannes, 1991
 • Amsterdam, 1989
 • Madrid, 1987
 • Geneva, 1985
 • Lido of Venice, 1983

Fotogalerie

ESE

Stříbrní partneři

Vystavovatelé

Mediální partneři

Nahoru