Grant ČES

Grantové příležitosti České endodontické společnosti

Česká endodontická společnost (ČES) si klade za cíl podporovat a rozvíjet úroveň pregraduálního a postgraduálního vzdělávání v oblasti praktického zubního lékařství. V souladu s tímto cílem vyhlašuje ČES grantovou příležitost pro klinické pracovníky a výzkumníky s vášní pro endodoncii, kteří jsou zaměřeni na vzdělávání a výzkum v oblasti endodoncie na českých klinických pracovištích.

Cílem tohoto grantu je poskytnout finanční podporu těm, kteří mají zájem o klinickou nebo výzkumnou stáž na pracovišti svých snů, ale nemají dostatečné finanční prostředky. Taktéž se obracíme na jednotlivce s originálními výzkumnými nápady, které by jinak nebyly financovány prostřednictvím tradičních grantových agentur. Příjemci tohoto grantu budou vybráni na základě svého závazku k dalšímu rozvoji v oblasti endodoncie a schopnosti předložit jasný a strukturovaný plán, jak grant využijí k dosažení svých cílů.

Pokud máte zájem o tento grant a splňujete alespoň jednu z následujících podmínek:

  • zájem o klinickou nebo výzkumnou stáž v oblasti endodoncie,
  • originální výzkumný nápad v oboru endodoncie,
  • ambici dále se rozvíjet v oblasti endodoncie a věříte, že podpora České endodontické společnosti by vám v tom mohla pomoci zároveň máte alespoň částečný úvazek na univerzitním pracovišti, neváhejte se přihlásit. 

Zašlete nám motivační dopis, ve kterém specifikujete své cíle, plány a důvody, proč by měla Česká endodontická společnost podpořit právě vás, spolu se svým životopisem na adresu info@endodont.cz nejpozději do konce února.

Kontaktní formulář

Stříbrní partneři

Vystavovatelé

Mediální partneři

Nahoru