9. výroční kongres ČES

9. výroční kongres ČES v Praze

Česká endodontická společnost pořádala dne 23.9.2017 svůj 9. výroční kongres. V prostorách Hotelu Pyramida Praha se sešlo skoro 300 účastníků. Tématika přednášek byla pestrá.


V úvodní přednášce Quo vadis, česká endodoncie shrnul doc. MUDr. Luděk Peřinka, Csc. vývoj české endodoncie.


Hlavní zahraniční hvězdou byla Dr. Cecilia Bourguignon, které patřil dopolední blok na téma Komplikace úrazů zubů - role endodontisty. Curiculum vitae Dr. Bourguignon je velice bohaté, v současné době je ředitelkou IADT ( Mezinárodní asociace dentální traumatologie) a ve své pařížské praxi se specializuje na endodoncii a traumatologii. Ve své přednášce se věnovala zvládání posttraumatických komplikací a předcházení ztráty zubů zvláště u mladých pacientů.


Odpolední blok přednášek otevřel MUDr. Jiří Škrdlant. Jeho téma Chirurgické retrográdní endodontické ošetření - indikace, anatomické a estetické souvislosti bylo velice zajímavé. Vyzdvihl správnost indikace a provedení, které toto ošetření posouvá k úspěšnosti, jako u ošetření ortográdního.


Poté následovala přednáška Endodontické ošetření stálých zubů s neukončeným vývojem, MDDr. Radovana Žižky, Ph.D. Ve sdělení byly rozebrány endodontické výkony se zachováním vitální dřeně a to jak u posttraumatických stavů, tak u reverzibilních nebo ireverzibilních zánětů zubní dřeně. Dále se autor věnoval problematice ošetření stálých zubů s neukončeným vývojem a nekrotickou dření.


Další hvězdou kongresu byl MUDr. Radek Mounajjed, D.D.S., Ph.D., který se ujal tématu protetického post-endodontického ošetření. Jeho přednáška Zatížení endo pilíře - endo selhání očima protetika byla přínosem k uvědomění, že prognoza endodontického ošetření je spojena s kvalitou protetického ošetření.


Závěr kongresu patřil kazuistikám - Vyjímání fragmentů. MUDr. Filip Světlík ukázal možnosti vybavení, které nabízí současná stomatologie.


V příštím roce nás čeká 10. výroční kongres. Datum konání bude 22.9.2018.


Za Českou endodontickou společnost
MUDr. Soňa Hüttnerová

Fotogalerie

9. výroční kongres ČES9. výroční kongres ČES9. výroční kongres ČES9. výroční kongres ČES9. výroční kongres ČES9. výroční kongres ČES9. výroční kongres ČES9. výroční kongres ČES

Stříbrní partneři

Vystavovatelé

Mediální partneři

Nahoru