8. výroční kongres ČES

8. výroční kongres ČES v Praze

Slunečný podzimní den 24. září 2016 patřil všem zájemcům a nadšencům pro endodoncii. V Orea Hotel Pyramida Praha se konal již 8. výroční kongres ČES. Kongresový sál naplnilo 260 účastníků a zbylé prostory patřily sponzorům a vystavovatelům. Svou přítomností potěšil i prezident Slovenské endodontické společnosti MUDr. Vlastimil Graus, Ph.D.,MPH., MSc. Na Slovensku vznikla společnost v roce 2015 a chystá 1. endodontický kongres SES, který  se bude konat v březnu 2017.

 

Dopolední blok patřil Dr. Fabiu Gornimu. Dr. Fabio Gorni je bývalým předsedou a aktivním členem Italské endodontické společnosti a uznávaný odborník v e svém oboru. Je čestným členem Evropské endodontické společnosti a členem Akademie Mikroskopické Stomatologie. Je zakladatelem STYLE ITALIANO ENDODONTICS. Jeho přednáška Endodontické dilema byla rozdělena do dvou části. Pojednávala o nových terapeutických možnostech, hlavně v endochirurgii. Dr. Gorni svou přednášku obohatil o vynikající videozáznamy a perfektní obrazovou dokumentaci.

 

Následovala přednáška MUDr. et MUDr. Jiřího Kruga, Ph.D, o retroendodontickém ošetření v moderní chirurgické endodoncii. Autor zdůraznil význam rtg, srovnání klasického rentgenogramu a CBCT při plánovaní vlastního výkonu. Poukázal na vyvarování chyb, jejichž příčinou je často špatná diagnostika a nesprávné plánování a provedení výkonu. Tato přednáška byla též bohatě  a kvalitně dokumentována.

 

Velice zajímavou přednášku o infrakcích prezentoval prezident ČES MUDr. Daniel Černý.  Na několika případech demonstroval postup diagnostiky a ošetření zubů s infrakcemi. S infrakcemi se v našich praxích setkáváme poměrně často, ať už na podkladě chronického nebo jednorázového přetížení, a proto ucelené shrnutí diagnostiky pulpy v případě infrakcí bylo velmi přínosné. Výborně podaná přednáška pana doktora byla opět skvěle dokumentována.

 

Poté  svou prezentaci odpřednesl MUDr. Jiří Palek. Na svých kazuistikách poukázal na možnosti postupu odložené preparace zubu a oddálení endodontického ošetření a zachování vitality zubu.

 

Jako poslední v programu byla zařazena přednáška našeho dlouholetého člena MUDr. Jana Švába. I v pozdních odpoledních hodinách byl sál naplněn a MUDr. Jan Šváb svým vtipným podáním oživil své zajímavé kazuistiky na téma “ Endodoncie v horní frontě-co nás může překvapit”. Na svých případech ukázal , že při ošetření zdánlivě jednochuchých případů se může endodontické ošetření neočekávaně a nepříjemně zkomplikovat.

 

Celý den panovala příjemná atmosféra, přednášky doprovázely zajímavé diskuze, které pokračovaly  i v kuloárech. Program byl doplněn příjemným občerstvením a dobrým obědem. Večer po skončení odborného programu se v restauraci Energy konal společenský večer s rautem. V doprovodném hudebním programu učinkoval Libor Šmoldas a Zeuritia. Libor Šmoldas je jazzový kytarista a skladatel oceněný několika uznávanými cenami.

 

Opětovný úspěch endodontického kongresu je velkou odměnou za práci členů výboru a celé společnosti. V příštím roce oslaví ČES 10. výročí od založení a na podzim roku 2017 se můžeme těšit na 9.výroční kongres.

                        

za Českou endodontickou společnost
MUDr. Soňa Hüttnerová

Fotogalerie

8. výroční kongres ČES8. výroční kongres ČES8. výroční kongres ČES8. výroční kongres ČES

Stříbrní partneři

Vystavovatelé

Mediální partneři

Nahoru