10. výroční kongres ČES

10. výroční kongres ČES

Letošní 10. výroční kongres se vyjímal předchozím a to v několika věcech.

 

Rozhodli jsme se, že pozveme přednášející, kteří už v předchozích letech na našich kongresech přednášeli a měli velký úspěch. Druhá věc, že jubilejní 10.výroční kongres bude dvoudenní a na první část jsme pozvali světově proslulého lékaře, endodontistu a v tomto oboru nejcitovanějšího autora prof. Mahmouda Torabinejada. Vzhledem ke kolizi termínu s PDD vykrystalizovala spolupráce a propojení těchto dvou velkých odborných akcí. Díky tomu jsme mohli přednášku nabídnout i pro účastníky PDD a ve Smetanově síni zažít společně přednášku této endodontické hvězdy. Tímto bychom rádi poděkovali organizačnímu týmu PDD.

 

Profesor Torabinejad mimořádně přispěl v oboru endodoncie. Vývojem MTA výrazně ovlivnil terapii v endodoncii. Je autorem pěti učebnic a více než 350 publikací. Je nositelem řady ocenění za přínos v terapii a za mimořádný lékařský výzkum.
Jako prezident vedl Kalifornskou asociaci endodontistů a je také bývalým prezidentem Americké asociace endodontistů.

 

Po skončení páteční akce se konalo společné slavnostní setkání členů ČES v Obecním domě. V rámci 10. výročního kongresu a oslav vzniku ČES, jsme nachystali překvapení pro jednoho ze zakládajících členů společnosti, autora učebnice o endodoncii a našeho milého kolegu, bývalého předsedu doc. Luďka Peřinku. Vznikla tímto Cena za jeho přínos pro endodoncii. Tato cena bude do budoucna zvána Cenou Luďka Peřinky a bude udělována v případě mimořádného přínosu pro českou endodoncii.

 

Sobotní program již pokračoval tradičně v Hotelu Orea Pyramida Praha a nesl se v duchu MTA. Program byl velmi pestrý od dětské endodoncie, chirurgické endodoncie, endodoncie v běžné praxi až po zobrazovací techniky.

 

Úvodní přednášku měl současný prezident společnosti MUDr. Daniel Černý, Ph.D. Jeho prezentace s názvem “MTA-vlastní poznatky a výsledky “přinesla použitelná doporučení pro práci s MTA spolu s užíváním operačního mikroskopu.

 

Využití MTA v dětské endodoncii nám přednesla MUDr. Katarína Cyprichová. Krok za krokem ukázala použití na jednotlivých případech u pulpotomie, dále na případech přímého překrytí stálého moláru s dokončeným i nedokončeným vývojem kořene a u řezáků po úrazech. Paní doktorka pracuje ve své soukromé praxi v Bratislavě a věnuje se pedostomatologii, endodoncii a konzervační stomatologii.

 

Dalším naším skvělým přednášejícím byl MUDr. Daniel Ott. Jeho přednáška o odstraňování zalomených kořenových nástrojů a přehledů technik byla velmi přínosná. V úvodu jsme vyslechli rozdíly v chování SSt a NiTi slitiny při opracování kořenových kanálků, dostali jsme se k příčinám oddělování kořenových nástrojů a dále k přehledu vhodných technik při odstraňování oddělených kořenových nástrojů a různých druhů kořenových nástaveb.

 

MUDr. et MUDr. Jiří Krug, Ph.D. upoutal posluchače svým pohledem chirurga při hraničních indikacích chirurgické endodoncie. Toto rozsáhlé téma bylo velmi pěkně zpracované a doprovázené kvalitními fotografiemi a video záznamy.

 

Využití a použití CBCT v dnešní stomatologii se ujal se svou prezentací MUDr. Martin Georgiev. Zajímavé bylo srovnání dávek v jednotlivých lokalitách, porovnání výtěžnosti 2D a 3D zobrazení.

 

Následovala přednáška našeho člena MDDr. Radovana Žižky, Ph.D., téma přednášky bylo “Externí cervikální invazivní resorpce”. Posluchače seznámil s etiopatogenezí, predispozičními faktory, diferenciální diagnostikou a možnostmi léčby.

 

Závěr kongresu patřil MUDr. Janu Švábovi a jeho kazuistikám s MTA.

 

 

Za Českou endodontickou společnost
MUDr. Soňa Hüttnerová

Fotogalerie

Prof. Mahmoud TorabinejadProf. Mahmouda Torabinejada a dr. Daniel Černý10. výroční kongres ČESČlenové ČES na 10. výročním kongresuDoc. Roman Šmucler, doc. Luděk Peřinka a dr. Daniel ČernýCena za přínos pro endodoncii udělená doc. Luďku PeřinkoviDr. Daniel ČernýDr. Katarína CyprichováDr. Daniel OttDr. Jiří KrugDr. Martin GeorgievDr. Radovan ŽižkaDr. Jan Šváb

Stříbrní partneři

Fénix dentalJustDentPatákovo

Vystavovatelé

Henry Schein DentalEverydentRodenticaCamosciSchafferováeyedentVocoJPSSirona

Mediální partneři

Nahoru