Setkání v Říčanech

Setkání v Říčanech22.6.2008
Dne 21. 6. 2008 se uskutečnilo druhé neformální setkání členů České endodontické společnosti o.s.

Workshop se konal v hotelu Pavilon v Říčanech u Prahy stejně jako první setkání a zúčastnilo se ho celkem 16 členů společnosti.

 

Tentokrát bylo ústředním tématem workshopu Postendodontické ošetření. Po úvodní přednášce doc Roubalíkové, týkající se souhrnného pohledu na diskutovanou tematiku jsme probírali velmi podrobně dílčí témata, tj. obecné indikace a kontraindikace, charakteristiku a rizika endodonticky ošetřených zubů, úkoly postendodontického ošetření, jeho možnosti, přímé i nepřímé techniky bez kořenových čepů i s použitím čepů. Jednotlivá dílčí témata velmi fundovaně doplňoval a objasňoval doc. Peřinka za přispění ostatních. Vzájemně jsme si sdělili svoje zkušenosti s jednotlivými typy postendodontického ošetření a mnozí z nás se dozvěděli nové věci důležité pro každodenní praxi. Dlouho jsme se zdrželi u tématu indikační hranice pro použití kořenového čepu, kde se ne vždy všichni autoři shodují na jednotném postupu. Na závěr jsme vyslechli kasuistické případy z našich ordinací, se kterými předstoupili 3 kolegové, a to dr. Šváb, dr .Horák a dr. Gála. Atmosféra setkání byla natolik uvolněná, že bylo možné otevřeně hovořit o svých nezdarech a pochybnostech a mnohé si objasnit.

 

Na příštím workshopu, který je naplánován na listopad 2008, se budeme zabývat hledáním vstupů do kořenových kanálků. K tématu postendodontického ošetření se ještě ale budeme vracet, protože je velmi široké a zasluhuje značné pozornosti.

 

Načerpané informace rozhodně využijeme ve svých ordinacích, kam se po příjemně stráveném dni mezi kolegy „endodontisty" zase rádi vracíme. A rádi se vrátíme i do Říčan, kam zveme všechny, kteří chtějí (nejen) povídat o endodoncii a přispět k rozvoji tohoto oboru u nás.

 

Za výkonný výbor ČES
MUDr. Simona Ságlová, Ph.D.
Doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.

Zlatí partneři

Dentamed

Stříbrní partneři

Kavo kerrFénix dental

Vystavovatelé

SironaHenry Schein DentalHDTMedinSchafferováEverydenteyedentCuraden Czech s.r.o.Voco

Mediální partneři

StomaTeam
Nahoru