Historicky první setkání v Říčanech

Historicky první setkání v Říčanech7.3.2008
Dne 23.2.2008 se uskutečnilo historicky první neformální setkání členů České endodontické společnosti o.s. Tato akce se konala v hotelu Pavilon v Říčanech u Prahy a zúčastnilo se jí celkem 14 členů.

Osm členů vystoupilo před své kolegy se zajímavými případy ze svých praxí , dva z nich dokonce takto veřejně vystoupili poprvé.

 

Všechny případy a podněty se setkaly s velkou odezvou a dlouhou diskusí mezi všemi přítomnými, zazněly i kritické připomínky k prezentovaným postupům. Diskutovalo se o správném posouzení prognózy zubu před endodontickým ošetřením, problematice apikálních resorpcí, Ca(OH)2, endo-chirurgickém ošetření zubů, komplikacích při endodontickém ošetření, endodoncii dočasných zubů a věnovali jsme se i problematice prognózy ošetření zubů s vysokým stupněm abraze.

 

Akce se u přítomných členů ČES setkala s velkým ohlasem a příslibem aktivně se zúčastnit dalších workshopů týkajících se endodoncie. Načerpali jsme zde nové informace, oprášili staré vědomosti a v příjemném prostředí mezi stejně smýšlejícími kolegy jsme získali sílu a nadšení do další práce v našich ordinacích.

 

Za výkonný výbor ČES
MUDr. Simona Ságlová, Ph.D.

Zlatí partneři

Dentamed

Stříbrní partneři

Kavo kerrFénix dental

Vystavovatelé

SironaHenry Schein DentalHDTMedinSchafferováEverydenteyedentCuraden Czech s.r.o.Voco

Mediální partneři

StomaTeam
Nahoru