10. výroční kongres ČES

10. výroční kongres ČES1.11.2018
Letošní 10. výroční kongres se vyjímal předchozím a to v několika věcech. Rozhodli jsme se, že pozveme přednášející, kteří už v předchozích letech na našich kongresech přednášeli a měli velký úspěch. Druhá věc, že jubilejní 10.výroční kongres bude dvoudenní a na první část jsme pozvali světově proslulého endodontistu.

Profesor Torabinejad mimořádně přispěl v oboru endodoncie. Vývojem MTA výrazně ovlivnil terapii v endodoncii. Je autorem pěti učebnic a více než 350 publikací. Je nositelem řady ocenění za přínos v terapii a za mimořádný lékařský výzkum.
Jako prezident vedl Kalifornskou asociaci endodontistů a je také bývalým prezidentem Americké asociace endodontistů.

Po skončení páteční akce se konalo společné slavnostní setkání členů ČES v Obecním domě. V rámci 10. výročního kongresu a oslav vzniku ČES, jsme nachystali překvapení pro jednoho ze zakládajících členů společnosti, autora učebnice o endodoncii a našeho milého kolegu, bývalého předsedu doc. Luďka Peřinku. Vznikla tímto Cena za jeho přínos pro endodoncii. Tato cena bude do budoucna zvána Cenou Luďka Peřinky a bude udělována v případě mimořádného přínosu pro českou endodoncii.

Sobotní program již pokračoval tradičně v Hotelu Orea Pyramida Praha a nesl se v duchu MTA. Program byl velmi pestrý od dětské endodoncie, chirurgické endodoncie, endodoncie v běžné praxi až po zobrazovací techniky.

Úvodní přednášku měl současný prezident společnosti MUDr. Daniel Černý, Ph.D. Jeho prezentace s názvem “MTA-vlastní poznatky a výsledky “přinesla použitelná doporučení pro práci s MTA spolu s užíváním operačního mikroskopu.

Využití MTA v dětské endodoncii nám přednesla MUDr. Katarína Cyprichová. Krok za krokem ukázala použití na jednotlivých případech u pulpotomie, dále na případech přímého překrytí stálého moláru s dokončeným i nedokončeným vývojem kořene a u řezáků po úrazech. Paní doktorka pracuje ve své soukromé praxi v Bratislavě a věnuje se pedostomatologii, endodoncii a konzervační stomatologii.

Dalším naším skvělým přednášejícím byl MUDr. Daniel Ott. Jeho přednáška o odstraňování zalomených kořenových nástrojů a přehledů technik byla velmi přínosná. V úvodu jsme vyslechli rozdíly v chování SSt a NiTi slitiny při opracování kořenových kanálků, dostali jsme se k příčinám oddělování kořenových nástrojů a dále k přehledu vhodných technik při odstraňování oddělených kořenových nástrojů a různých druhů kořenových nástaveb.

MUDr. et MUDr. Jiří Krug, Ph.D. upoutal posluchače svým pohledem chirurga při hraničních indikacích chirurgické endodoncie. Toto rozsáhlé téma bylo velmi pěkně zpracované a doprovázené kvalitními fotografiemi a video záznamy.

Využití a použití CBCT v dnešní stomatologii se ujal se svou prezentací MUDr. Martin Georgiev. Zajímavé bylo srovnání dávek v jednotlivých lokalitách, porovnání výtěžnosti 2D a 3D zobrazení.

Následovala přednáška našeho člena MDDr. Radovana Žižky, Ph.D., téma přednášky bylo “Externí cervikální invazivní resorpce”. Posluchače seznámil s etiopatogenezí, predispozičními faktory, diferenciální diagnostikou a možnostmi léčby.

Závěr kongresu patřil MUDr. Janu Švábovi a jeho kazuistikám s MTA.

Za Českou endodontickou společnost
MUDr. Soňa Hüttnerová

Zlatí partneři

Dentamed

Stříbrní partneři

Kavo kerrFénix dental

Vystavovatelé

SironaHenry Schein DentalHDTMedinSchafferováEverydenteyedentCuraden Czech s.r.o.Voco

Mediální partneři

StomaTeam
Nahoru